Startsida           Översättarna    
bildbildbildbildbild
bildbildbildbildbildTransFalk
Team of Swedish
Translators[IN ENGLISH]
   Senast uppdaterad: april 2020

 • Upp till 20 års erfarenhet av översättning på heltid

 • Översättning från engelska (norska och danska) till svenska

 • Ämnesområden: IT & datorer, medicinteknik, skönlitteratur, allmän facklitteratur, reklam, spel

 • Specialitet: större projekt (+200 000 ord)

 • Inga fördyrande mellanhänder

 • Inga onödiga missförstånd – vår projektledare deltar aktivt i översättningsarbetet

 • Vår devis: Gör det rätt från början!


 • Vårt team
  Vi är en grupp översättare som valt att samarbeta i olika översättningsprojekt. Vi arbetar både individuellt och i grupp, och vi översätter från engelska till svenska inom en rad olika ämnesområden, bl.a. IT & datorer, medicinteknik och medicin.

  Vänner och arbetskamrater
  En av fördelarna med vårt team är att vi umgås privat sedan många år tillbaka och trivs med att arbeta tillsammans. Vi känner till varandras starka och svaga sidor och kan fördela arbetsmomenten inom gruppen på det sätt som passar alla bäst. Förutom den dagliga kontakten i arbetet träffas vi alla regelbundet och går igenom tekniska aspekter, diskuterar språkfrågor och terminologihantering med mera.

  Erfarenhet och arbetsrutiner
  Vi har väl inarbetade rutiner för att från början identifiera problemområden i ett projekt, efterforska termer, upprätta och uppdatera termordlistor och se till att alla i gruppen använder samma terminologi, inför relevanta ändringar och jobbar med det senaste uppdaterade minnet. Och vi tycker att det är mycket viktigt att vår interna projektledare deltar aktivt i översättningsarbetet. Därför kan våra kunder känna sig trygga när de anlitar oss. Under de senaste åren har vi tagit hand om översättningen i ett flertal större (+200 000 ord) projekt inom områden som IT & datorer och medicinteknik.

  Kontakta oss

     << Tillbaka                                                                                                                       Copyright-information
  Free Web Stats