Startsida        Våra tjänster            Om oss           Översättarna          Kontakt           Priser           Exempel     
bildbildbildbildbild
bildbildbildbildbildTransFalk
Team of Swedish
Translators[IN ENGLISH]
   Senast uppdaterad: augusti 2013                                                                                                          << Tillbaka

 • Vi åtar oss endast uppdrag som vi har kompetens för.

 • Vi levererar i tid utan att tumma på kvaliteten.

 • Vi tror på samarbete och att göra saker på rätt sätt från början. • Om oss

  Översättning är en kvalificerad tjänst som kräver gott samarbete och lyhördhet. Det är också viktigt att de olika översättarna, projektledaren och kunden kan kommunicera med varandra på ett bra sätt.

  Vårt team består av 9 enskilda översättare som samarbetar i olika grad och i olika konstellationer beroende på det aktuella uppdragets art. Tillsammans kan vi erbjuda både bredd och djup inom många olika områden.

  Vi översätter bara till svenska och bara inom områden som vi behärskar. Och det är vi själva som utför jobbet, vi anlitar alltså inte okända översättare. Av erfarenhet vet vi att det är viktigt för slutresultatet att översättarna har ett nära och förtroendefullt samarbete. Vi tror på att göra saker på rätt sätt från början. Då blir det inte bara enklare för oss att göra ett gott jobb, utan mer tillfredsställande för alla parter och billigare för slutkunden i slutändan (som slipper fördyrande efterredigering).

  Tidigare erfarenhet
  Innan vi blev översättare på heltid har vi arbetat många år med korrekturläsning och textredigering, med förlagsredaktionellt arbete och journalistik. Vi översätter både teknisk text, skönlitteratur och marknadsföringstexter. Vi har gjort ett flertal avancerade provöversättningar för kunder och alltid fått högsta betyg.

  Universitetsstudier och andra meriter
  Vi har universtitetsstudier inom: språk, lingvistik, informationsteknik, litteratur, sociologi, journalistik, historia, drama-teater-film m.m. Cecilia Falk, som oftast fungerar som vår interna projektledare, har även undervisat i översättning på universitetsnivå samt hållit kurser i översättningsverktyget Trados. Cecilia driver också sedan 1996 en välbesökt webbplats för översättare, Cecilia Falks hemsida.

  Projektgrupper
  Översättarna i vårt team har egna företag, kunder och specialiteter. När vi anlitas till ett större projekt bildar några av de mest erfarna översättarna (med mellan 10 och 20 års erfarenhet) en tillfällig projektgrupp. Vår projektledare har full överblick över projektet, deltar aktivt i översättningsarbetet och fungerar som kontaktperson mellan kunden och översättarna.

  Våra värderingar
  Alla översättare i vårt team delar samma grundläggande yrkesvärderingar. Vi tackar hellre nej till ett uppdrag än tummar på kvaliteten. Om vi av olika skäl inte kan åta oss ett uppdrag hjälper vi er gärna att komma i kontakt med andra aktörer.

  Kontakta oss

     << Tillbaka