Startsida        Våra tjänster            Om oss           Översättarna          Kontakt           Priser           Exempel     
bildbildbildbildbild
bildbildbildbildbildTransFalk
Team of Swedish
Translators[IN ENGLISH]
   Senast uppdaterad: Mars 2011                                                                                                          << Tillbaka

 • Prisförslag inom 24 timmar

 • Ordpris, timpris eller totalpris efter överenskommelse

 • Inga fördyrande mellanhänder


 • Priser

  Priset för en översättning anges ofta i ett ordpris. Det är lite missvisande eftersom översättning sällan handlar om att översätta de enskilda orden, utan om att förmedla en helhet. Det är därför svårt – för att inte säga omöjligt – att ange ett fast ordpris utan att ha information om den aktuella texten, ämnesområdet, formatet, svårighetsnivån, leveranstiden osv.

  Om du vill kan du givetvis få ett fast pris innan vi sätter igång. Skicka då texten som ska översättas (eller ett representativt utdrag) tillsammans med annan relevant information. Vi gör en bedömning och ber dig eventuellt komplettera några uppgifter. Oftast kan vi ge dig en offert inom 24 timmar.

  Kontakta oss

     << Tillbaka