Startsida        Våra tjänster            Om oss           Översättarna          Kontakt           Priser           Exempel     
bildbildbildbildbild
bildbildbildbildbildTransFalk
Team of Swedish
Translators[IN ENGLISH]
   Senast uppdaterad: Mars 2011                                                                                                          << Tillbaka

Maskinvara
PC
Skanner
Skrivare
CD/DVD-brännare

Programvara
MS Office: Word, Excel m.fl.
FrameMaker
Trados Workbench
m.fl. program

Exempel på projekt
Microsoft
Hewlett-Packard
Nokia
FrameMaker
bioMérieux
Applicare
Bayer Diagnostics
Johnson & Johnson
Roche Diagnostics
Spel och böckerVåra tjänster

 • Översättning
  Från engelska, danska och norska till svenska. Materialet översätts i enlighet med riktlinjer (stilguider) och ordlistor.

  Projektpaket
  I samband med översättning kan vi även erbjuda valfria kombinationer av nedanstående tjänster:

 • Projekthantering
  Projektledaren analyserar texterna, definierar terminologi i samråd med kunden och fördelar filerna mellan översättarna. Projektledaren ansvarar också för koordinering, distribution av uppdaterade filer och ordlistor m.m.

 • Redigering
  Vi brukar säga att redigeringsarbetet början innan översättningen börjar. Med det menar vi att sådana saker som ofta ändras i en redigeringsomgång i efterhand kan definieras redan från början vilket förkortar projekttiden och även minskar risken för inkonsekvenser. Det är bättre att göra allt rätt från början än att försöka räta upp texten i efterhand!
  Rent praktiskt betyder detta att vi noga analyserar textmaterialet och från början bestämmer stil och terminologi. Vi bestämmer också hur återkommande uttryck, fraser och procedurer ska översättas för att skapa konsekvens. Eventuella frågor diskuteras och löses i samråd med kunden.

 • Korrekturläsning
  Hela materialet korrekturläses och finputsas.

 • Terminologiarbete
  Vi kan även ge råd om hur ett företag kan säkerställa en konsekvent terminologi i allt sitt tryckta material samt upprätta termordlistor baserade på den aktuella översättningen och/eller kundens befintliga terminologi.

 • DTP
  Desktop Publishing. I stora projekt kan vi även erbjuda DTP-tjänster.

  Kontakta oss

 •    << Tillbaka